Scroll to top
sk

Máte predškoláka?

Novinky | Viola Krišová - 6. septembra 2023

SuppiQ Vám ponúka cvičenia pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou vo veku od 5 do 7 rokov so zameraním na:

  • Logopédickúintervenciu
  • Grafomotoriku
  • Fonematické uvedomenie podľa D.E.Eľkonina
  • Matematické zručnosti metódou VAK – vizuálno – auditívno – kinestetická metóda

Cvičenia sú koncipované zásadou trojakého zapojenia zmyslov : zrak, sluch, hmat. Priebežne testujeme školskú zrelosť. Pomocou odborníkov podporujeme rast IQ Vašich detí.

Súvisiace články