Scroll to top
sk

SuppiQ posolstvo

Sme OZ Spolu pre nás a poskytujeme priestor SuppiQ , pre komunikáciu s deťmi – naše krédo: ,,Rozprávajme sa s deťmi“
Ponúkame cvičenia na podporu reči, grafomotorické cvičenia, cvičenia na pomoc pri poruchách učenia a správania, cvičeniami pomáhame zvládať hyperaktivitu detí, spolupracujeme s rodičom.
Ponúkame odbornú pomoc špeciálnych pedagógov a lektorov.