Scroll to top
sk

Čítam, čítaš, čítame – čítanie s porozumením

Novinky | Viola Krišová - 6. septembra 2023

Skupinové cvičenia zamerané na jazykovú zdatnosť a gramatickú správnosť reči, fonematické uvedomenie podľa D.B.Eľkonina, odhaľovanie vzťahov medzi písmenami a hláskami v slovách – prvá a posledná hláska v slove, zmena jednej hlásky = zmena významu a podobne.

Súvisiace články