Scroll to top
sk

Špecifické poruchy učenia

Poruchy učenia sú poruchy, ktoré ovplyvňujú schopnosť človeka rozumieť alebo používať hovorený alebo písaný jazyk, robiť matematické výpočty, koordinovať pohyby alebo venovať niečomu pozornosť. Hoci sa vyskytujú už u detí v ranom veku, k ich rozpoznaniu dochádza až keď dieťa navštevuje základnú školu. Ovplyvňujú schopnosť dieťaťa interpretovať to, čo vidí a počuje, alebo schopnosť spájať informácie z rôznych častí mozgu. Keďže ide o poruchy učenia, ovplyvňujú vo veľmi veľkej miere hlavne školský výkon dieťaťa, ale o nič menej zasahujú aj do jeho každodenného života mimo školy. Môžu ovplyvniť každodenné situácie či rutinu, vzťahy s inými ľuďmi, priateľstvá a u detí napríklad aj hranie.
Dôležité je však uvedomiť si, že poruchy učenia neodrážajú inteligenčný kvocient (IQ).

• dyslexia – porucha čítania
• dyskalkúlia – porucha matematických úkonov
• dysgrafia – porucha písania písmen a číslic
• dyslalia – porucha reči – zámena hlások
• dysortografia – porucha v oblasti používania /aplikovania/ gramatický pravidiel
• dyspraxia – porucha praktických zručností
• dyspinxia – poruchy výtvarného prejavu
• dysmúzia – poruchy hudobného prejavu

Ponúkame možnosť pravidelných cvičení, ktoré pomáhajú zvládať dané poruchy.
Sme odbornou pomocou predovšetkým pre dieťa ale aj pre rodiča.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.