Scroll to top
sk

Školská zrelosť a grafomotorika

Rozvíjanie grafomotoriky nie je iba hrou, je to zručnosť, ktorú musí dieťa nadobudnúť pred nástupom do školy. Práve jej zvládnutie je jedným z kritérií prijatia vášho syna či dcéry do školy. Grafomotorika nie je iba o správnom písaní, ale o celej škále činností. Zahŕňa správne sedenie a držanie tela, správny úchop písacieho nástroja a jeho správny sklon k papieru, ale aj prítlak ceruzky či pera na papier.
Grafomotorika je akýmsi tretím, vrcholným stupňom motoriky. Ako prvé dieťa objavuje hrubú motoriku, učí sa sedieť, loziť, chodiť a skákať. Okolo dvoch rokov sa začína rozvíjať jemná motorika, teda používanie rúk a prstov, deti trénujú rôzne úchopy od chytania predmetov celou dlaňou až po jemný, pinzetový úchop. Spolu s jemnou motorikou sa rozvíja aj koordinácia oko-ruka, ktorá už priamo súvisí aj s neskorším rozvojom grafomotoriky. Táto koordinácia sa postupne zdokonaľuje a vďaka nej môžu deti spontánne kresliť a keď príde čas, aj písať.

Ponúkame možnosť pravidelných cvičení, ktoré pomáhajú zvládať daný problém.
Sme odbornou pomocou predovšetkým pre dieťa ale aj pre rodiča.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.