Scroll to top
sk

Grafomotorické cvičenia

Hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika. Čo majú tieto pojmy spoločné a prečo sa v predškolskom veku a školskom veku tak často skloňujú? Čo je to vlastne tá grafomotorika a akú úlohu zohráva vo vývine dieťaťa?
Zjednodušene povedané, grafomotorika je zručnosť, ktorá je potrebná na kreslenie a neskôr na písanie.
Nerozvinutá grafomotorika je najčastejším dôvodom pre odklad povinnej školskej dochádzky, pretože dieťa začne v školskej lavici veľmi rýchlo zaostávať za spolužiakmi.

K rozvoju grafomotoriky významne prispejú:

Ručné a kreatívne práce: navliekanie korálikov, strihanie nožnicami, modelovanie z plastelíny, maľovanie štetcom, nalepovanie samolepiek, vkladanie rôznych predmetov do fliaš, skladanie a trhanie papiera a množstvo podobných aktivít.

Budeme upevňovať:

 • hygienické návyky a zásady pri kreslení a písaní,
 • sedenie a držanie tela pri kreslení a písaní,
 • uchop grafického nástroja,
 • uvoľnenie ruky a tlak na podložku.

 

Nadviažeme na:

 • vývinové štádiá kresby,
 • obsah kresby dieťaťa predškolského veku,
 • grafické prvky v spontánnej kresbe detí.

Cielene sa zameriame na:

 • rozvíjanie grafických prvkov podľa časovej postupnosti,
 • rozvíjanie grafických prvkov podľa spontánneho zaznamenania v kresbe,
 • uvoľňovacie grafomotorické cvičenia,
 • pohybové, pohybovo-sluchové a pohybovo-sluchovo-zrakové cvičenia,
 • grafomotorické cvičenia s použitím grafického nástroja.

Ponúkame možnosť pravidelných cvičení, ktoré pomáhajú zvládať daný problém.
Sme odbornou pomocou predovšetkým pre dieťa ale aj pre rodiča.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.