Scroll to top
sk

Čítanie s porozumením

Mnoho ľudí si myslí, že keď dieťa nahlas plynule číta, že je to dobrý čitateľ. Existuje však veľa detí, ktoré čítajú nádherne, ale keď sa ich opýtate, o čom bol text, ktorý čítali, tak vám nevedia povedať. Majú problémy s porozumením viet, slovnej zásoby, nerozumejú obrazným pomenovaniam, nevedia hľadať v texte súvislosti alebo sa nevedia ústne vyjadriť o texte.
Vývin reči býva ovplyvnený tými, s ktorými sa človek stýka (rodičia, vychovávatelia, učiteľky, spolužiaci, spolupracovníci). Pred nástupom do školy  by malo dieťa zvládať všetky hlásky svojho materinského jazyka a bezchybne z nich skladať slová, vety.

Sme odbornou pomocou predovšetkým pre dieťa ale aj pre rodiča.
Ponúkame možnosť pravidelných čítaní v skupinkách 6 – 10 detí, ktoré pomáhajú zvládať problémy s čítaním.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.