Scroll to top
sk

Čo je autizmus?

Novinky | Viola Krišová - 17. mája 2023

Deti s touto vývinovou poruchou nedokážu vnímať podnety vonkajšieho sveta. Často sa uzatvárajú do toho svojho a pre okolie sa javia ako keby nemali o nič záujem. V skutočnosti sa však upínajú na to svoje vnímanie života a pokiaľ sa s nimi usilovne pracuje, postupne sa dokážu vo veľkej miere začleniť medzi ostatných ľudí.

Triáda poškodení

Hlavným ukazovateľom autizmu je, že dieťa napriek prekročeniu prvého roka stále nejaví záujem o veci, ktoré sa okolo neho dejú. Netúli sa k vám, nedokáže vás spoľahlivo identifikovať, nepýta si niektoré hračky, nevníma nové podnety, ktoré mu prichádzajú do života. Toto sú však len všeobecné ukazovatele. Lekár sleduje správanie dieťaťa v troch oblastiach – sociálne interakcie, sociálna komunikácia a imaginácia. Odborne sa nazývajú triáda poškodení. Špecifickým správaním v týchto troch prípadoch:

A, Sociálne interakcie

Cudzím ľuďom nevenuje žiadnu pozornosť. Má pocit, ako keby neexistovali. Nereaguje na podnety, ani keď sa k nemu prihovárajú jeho rovesníci. Nemá rád kontakt s inými ľuďmi a vo vzťahu k nim sa správa veľmi pasívne. Málokedy neočakávane prejavuje náhle veľkú radosť z prítomnosti blízkej rodiny, no potom pre neho zase na dlhý čas prestávajú existovať.

B, Sociálne aktivity

Autisti dokážu komunikovať a rozprávať no nezaujímajú sa o pocity iných ľudí. Keď sú už starší, sústredia sa len na také rozhovory, v ktorých prehodnotia informácie z ich osobného sveta. Samotná komunikácia pre nich nemá veľký význam. Pre autistov neexistuje nič také ako reč tela. Vnímajú len fakty, ktoré sú k nim podsúvané. Neodkážu pochopiť, že keď kričíte, hneváte sa na nich. Oni rozoznávajú len samotné slová.

C, Imaginácia

Namiesto celkov vníma často drobné nepodstatné detaily, ktoré si možno iní ani nevšímajú. Väčšina jeho úkonov je automatická. Nedokáže do toho zapojiť fantáziu a používať predmety na iné účely. Napríklad keď dáte zdravému dieťaťu kocky, dokáže okrem obrázkov poskladať aj rôzne stavby. Autista z nich urobí iba to, čo ste ho predtým naučili.

D, Ostatné príznaky

Okrem týchto hlavných príznakov možno na autistoch badať aj niektoré ďalšie. Tieto deti majú radi akési zaužívané rituály. Neradi menia zaužívané zvyky a pravidlá. Občas sa toto dieťa môže prejaviť správaním, ktoré na seba utŕha príliš veľa pozornosti. Napríklad kričí, kope, hryzie. Máva prehnane blízky vzťah k niektorým predmetom. Malé deti sa neradi hrajú s hračkami, nerozprávajú a nemajú radi dotyky.

Autizmus dnes straší mnohých rodičov, ale pozor na omyly! Autizmus je duševnou poruchou, ktorá sa začína u detí prejavovať vo veku dvoch rokov. S definitívou ju lekári určia do tretieho roka života.

Súvisiace články