Scroll to top
sk

Logopedické cvičenia

Logopédia (z gr. logos – slovo, paidea – výchova) je pojem, ktorý si väčšina ľudí spája s račkovaním alebo šušlaním. Tento odbor však v sebe zahŕňa oveľa viac. Z odborného hľadiska je to náuka o vývine a výchove reči. Činnosť logopéda je zameraná na diagnostiku a terapiu rôznych porúch komunikácie detí a dospelých. Ide teda nielen o drobné vady reči (napr. zlé vyslovovanie jednotlivých písmeniek), ale aj o rečové poruchy či nevravnosť.

Dobre rozvinutá motorika úst, perí a jazyka je jedným z predpokladov pre správny vývin artikulácie. „Neobratnosť“  úst, perí a jazyka vedie často k poruchám výslovnosti.

V rámci logopedickej intervencie sa zameriame na cvičenia, ktoré aktívne zapájajú pohyby pier, jazyka, tváre a mäkkého podnebia.

  • Oromotoriku budeme hravou formou rozvíjať už pri tých najmenších deťoch v snahe predchádzať poruchám výslovnosti jednotlivých hlások.
  • Oromotorické cvičenia, ktoré budeme realizovať sú vhodné pre celkové zlepšenie hybnosti artikulačných orgánov.
  • Oromotorika zahŕňa jemné pohyby celého artikulačného aparátu a to pier, sánky, jazyka a podnebia.
  • Súčasťou logopedickej intervencie bude i orofaciálna stimulácia predstavujúca súbor úkonov a pohybov zámerne orientovaných na stimulovanie neuromotoriky tváre: líc, pier, jazyka, podnebia, hltana s cieľom dosiahnuť pozitívne pokroky v dýchaní a sekundárne v reči.

 

Logopedické cvičenia

Ponúkame možnosť pravidelných logopedických cvičení.
Sme odbornou pomocou predovšetkým pre dieťa ale aj pre rodiča.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.